Strandingsloven § 17

  1. § 17
    Vedkommende toldtjenestemand har på tilsvarende måde for at overvære bjærgningen ret til godtgørelse for befordring mellem strandingsstedet og sin bolig eller efter omstændighederne nattekvarteret samt time- og dagpenge efter reglerne i lov om statens tjenestemænd.
  2. Stk. 2.
    De toldtjenestemanden tilkommende beløb udredes på samme måde som de i § 16 nævnte, politimesteren tilkommende beløb.