Strafnedsættelsesloven § 5

  1. § 5
    I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011, som ændret senest ved lov nr. 275 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring: