Straffuldbyrdelsesloven § 71

 1. § 71
  Hvis der er begrundet mistanke om, at en indsat har overtrådt bestemmelser, der må antages at medføre strafcelle som disciplinærstraf, kan den indsatte anbringes i forhørscelle, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af undersøgelser i disciplinærsagen.
 2. Stk. 2.
  Anbringelse i forhørscelle må ikke udstrækkes i længere tid, end undersøgelsen nødvendiggør, og kan højst vare i 5 dage.
 3. Stk. 3.
  Den tid, som en indsat har været anbragt i forhørscelle, fradrages i udståelsen af strafcelle.
 4. Stk. 4.
  Anbringelse i forhørscelle sker efter samme regler som udståelse af strafcelle.