Straffuldbyrdelsesloven § 54

  1. § 54
    En indsat har ret til at have sit barn under 1 år hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet.
  2. Stk. 2.
    En indsat har ret til at have sit barn, der er fyldt 1 år, men ikke 3 år, hos sig i institutionen, hvis den indsatte selv er i stand til at passe barnet og kriminalforsorgsområdet og de sociale myndigheder finder, at forholdene i institutionen er forenelige med hensynet til barnet.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren fastsætter regler om gennemførelse af denne ret.