Straffuldbyrdelsesloven § 19

  1. § 19
    Justitsministeren fastsætter regler om straffetidsberegningen.