Straffuldbyrdelsesloven § 15

  1. § 15
    Den dømte skal gøres bekendt med straffetidsberegningen snarest muligt efter, at fuldbyrdelsen af frihedsstraffen er iværksat.