Straffuldbyrdelsesloven § 118

  1. § 118
    Retten afgør ved kendelse, om sagen skal afvises, eller om afgørelsen skal stadfæstes, ændres eller ophæves.