Straffuldbyrdelsesloven § 117

  1. § 117
    Sagens indbringelse for retten har ikke opsættende virkning, medmindre Direktoratet for Kriminalforsorgen eller retten bestemmer andet.