Straffuldbyrdelsesloven § 1

 1. § 1
  Efter reglerne i denne lov fuldbyrdes
  1. 1) fængselsstraffe,
  2. 2) bødestraffe,
  3. 3) betingede domme,
  4. 4) samfundstjeneste og
  5. 5) forvaring.