Straffeloven § 8 a

  1. § 8 a
    Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages uden for den danske stat, når handlinger af den pågældende art er omfattet af statutten for Den Internationale Straffedomstol, hvis handlingen er foretaget af en person, der på tidspunktet for sigtelsen
    1. 1) har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet eller
    2. 2) befinder sig her i landet.