Straffeloven § 70

 1. § 70
  En person kan dømmes til forvaring, hvis
  1. 1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og
  2. 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og
  3. 3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.
 2. Stk. 2.
  En person kan endvidere dømmes til forvaring, hvis
  1. 1) han findes skyldig i voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller i forsøg herpå, og
  2. 2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og
  3. 3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.