Straffeloven § 6

  1. § 6
    Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages
    1. 1) i den danske stat,
    2. 2) på dansk fartøj, som befinder sig inden for et fremmed myndighedsområde, af en person, der hører til fartøjet eller som rejsende følger med dette, eller
    3. 3) på dansk fartøj, som befinder sig uden for et myndighedsområde.