Straffeloven § 53

  1. § 53
    Indgår en bøde ikke, træder i dennes sted en forvandlingsstraf af fængsel.