Straffeloven § 50

  1. § 50
    Bøde tilfalder statskassen.
  2. Stk. 2.
    Bøde kan idømmes som tillægsstraf til anden strafart, når tiltalte ved lovovertrædelsen har opnået eller tilsigtet at opnå økonomisk vinding for sig selv eller andre.
  3. Stk. 3.
    Den bødefældte kan ikke kræve bøden betalt eller erstattet af andre.