Straffeloven § 33

 1. § 33
  Fængsel idømmes på livstid eller på tid, ikke under 7 dage og ikke over 16 år.
 2. Stk. 2.
  I tilfælde, hvor der er hjemmel til at forhøje den straf, der er foreskrevet for en lovovertrædelse, kan der dog idømmes fængsel indtil 20 år.
 3. Stk. 3.
  En gerningsmand, der ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført, kan ikke idømmes fængsel på livstid.
 4. Stk. 4.
  Når fængsel idømmes for kortere tid end 3 måneder, fastsættes straffen i dage, ellers i måneder og år.