Straffeloven § 31

  1. § 31
    De almindelige straffe er fængsel og bøde.