Straffeloven § 270

  1. § 270
    Er en beskyldning ubeføjet, optages der efter forurettedes påstand en bemærkning herom i domsslutningen.