Straffeloven § 262 a

 1. § 262 a
  For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt
  1. 1) ulovlig tvang efter § 260,
  2. 2) frihedsberøvelse efter § 261,
  3. 3) trusler efter § 266,
  4. 4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller
  5. 5) anden utilbørlig fremgangsmåde
 2. med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.
 3. Stk. 2.
  På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved prostitution, optagelse af pornografiske fotografier eller film, forestilling med pornografisk optræden, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer
  1. 1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller
  2. 2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.