Straffeloven § 25

  1. § 25
    En juridisk person kan straffes med bøde, når det er bestemt ved eller i medfør af lov.