Straffeloven § 239

  1. § 239
    Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år.