Straffeloven § 234

  1. § 234
    Den, som sælger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 år, straffes med bøde.