Straffeloven § 215

  1. § 215
    Den, som unddrager en person under 18 år forældres eller anden rette vedkommendes myndighed eller forsorg eller bidrager til, at han unddrager sig sådan myndighed eller forsorg, straffes efter reglerne i § 261.
  2. Stk. 2.
    På samme måde straffes den, der ulovligt fører barnet ud af landet.