Straffeloven § 204

  1. § 204
    Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.
  2. Stk. 2.
    Lige med offentligt sted anses foreningslokaler, når enten enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet.
  3. Stk. 3.
    Den, som på offentligt sted deltager i utilladt hasardspil, straffes med bøde.