Straffeloven § 203

  1. § 203
    Den, som søger erhverv ved hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke ifølge særlig bestemmelse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
  2. Stk. 2.
    Retten afgør, om det vundne udbytte skal inddrages eller tilbagebetales.