Straffeloven § 189

  1. § 189
    Den, som stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt som lægemidler eller forebyggelsesmidler mod sygdomme ting, om hvilke han ved, at de er uegnede til det angivne formål, og at deres benyttelse hertil udsætter menneskers liv eller sundhed for fare, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
  2. Stk. 2.
    Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.