Straffeloven § 188

 1. § 188
  Den, som uden at være strafskyldig efter § 187, nr. 3, med fortielse af tingens sundhedsfarlige beskaffenhed stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt
  1. 1) nærings- eller nydelsesmidler, der på grund af fordærvelse, mangelfuld tilberedelse, opbevaringsmåde eller af lignende grunde er sundhedsfarlige,
  2. 2) brugsgenstande, der ved sædvanlig benyttelse udsætter menneskers sundhed for fare,
 2. straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
 3. Stk. 2.
  Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.