Straffeloven § 186

  1. § 186
    Den, som forvolder fare for menneskers liv eller sundhed ved at fremkalde almindelig mangel på drikkevand eller ved at tilsætte vandbeholdninger, vandledninger eller vandløb sundhedsfarlige stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år.
  2. Stk. 2.
    Begås forbrydelsen uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 1 år.