Straffeloven § 172

  1. § 172
    Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.
  2. Stk. 2.
    Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.