Straffeloven § 152 f

  1. § 152 f
    Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale.
  2. Stk. 2.
    Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.