Straffeloven § 152 e

  1. § 152 e
    Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende:
    1. 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller
    2. 2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.