Straffeloven § 152 c

  1. § 152 c
    Bestemmelserne i §§ 152-152 b gælder også for de pågældende personers medhjælpere.