Straffeloven § 146

  1. § 146
    Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.
  2. Stk. 2.
    Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.