Straffeloven § 124 a

  1. § 124 a
    Overtrædelse af et opholdsforbud efter § 79 a straffes med fængsel indtil 2 år.