Straffeloven § 114 b

  1. § 114 b
    Med fængsel indtil 10 år straffes den, som
    1. 1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
    2. 2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
    3. 3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for