Straffeloven § 114 b

  1. § 114 b
    Med fængsel indtil 12 år straffes den, som
    1. 1) direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til,
    2. 2) direkte eller indirekte tilvejebringer eller indsamler midler til eller
    3. 3) direkte eller indirekte stiller penge, andre formuegoder eller finansielle eller andre lignende ydelser til rådighed for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.