Straffeloven § 110 b

  1. § 110 b
    Med fængsel indtil 8 år straffes den, som medvirker til neutralitetskrænkelser mod den danske stat fra en fremmed magts side.