Straffeloven § 110

  1. § 110
    Den, som forfalsker, ødelægger eller bortskaffer noget dokument eller anden genstand, der er af betydning for statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater, straffes med fængsel indtil 16 år.
  2. Stk. 2.
    Foretages de nævnte handlinger uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.