Strålebeskyttelsesloven § 6

  1. § 6
    Summen af doser, en person udsættes for, må ikke overstige dosisgrænserne (dosisbegrænsning). Dette gælder dog ikke for medicinsk bestråling.
  2. Stk. 2.
    Sundhedsstyrelsen fastsætter dosisgrænserne og regler om anvendelse heraf.