Strålebeskyttelsesloven § 23

  1. § 23
    Sundhedsstyrelsen udøver sine funktioner efter loven i fuld faglig uafhængighed.