Stipendieloven § 5

  1. § 5
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.