Stipendieloven § 2

 1. § 2
  Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter nærmere regler om administration af ordningen, herunder om
  1. 1) fordeling af midler til fripladser og stipendier mellem erhvervsakademier, professionshøjskoler og medie- og journalisthøjskolen,
  2. 2) ansøgning om samt tildeling og udmåling af friplads og stipendium,
  3. 3) tilbagekaldelse af tilsagn om friplads og stipendium,
  4. 4) tilbagebetaling af for meget udbetalt stipendium, forfaldstid, forrentning og inddrivelse m.v.,
  5. 5) institutionernes afrapportering til Uddannelses- og Forskningsministeriet om tildelte fripladser og stipendier og
  6. 6) institutionernes tilbagebetaling til Uddannelses- og Forskningsministeriet af uforbrugte midler.
 2. Stk. 2.
  Rammen for fripladser og stipendier fastsættes på de årlige finanslove.