Sprøjtejournalloven § 8

  1. § 8
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.