Spilleloven § 6

  1. § 6
    Tilladelse til udbud af lotteri kan gives til Danske Spil A/S.
  2. Stk. 2.
    Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab.