Spilleloven § 48

  1. § 48
    Politiet yder spillemyndigheden bistand til eftersyn efter § 47, stk. 1. Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.