Spilleloven § 42 a

  1. § 42 a
    Ud over det tilsyn, som følger af bestemmelser i denne lov, dækker gebyrer opkrævet i henhold til § 42 tillige
    1. 1) spillemyndighedens tilsyn, som er pålagt spillemyndigheden i medfør af hvidvaskloven, og
    2. 2) spillemyndighedens omkostninger forbundet med beskyttelse af spillere mod at udvikle afhængighed af spil, herunder oplysning, forebyggelse, selvudelukkelse m.v.