Spilleloven § 23

  1. § 23
    Spillehaller kan holde åbent dagligt mellem kl. 07.00 og 24.00.
  2. Stk. 2.
    Spillehaller skal være bemandet i hele åbningstiden.
  3. Stk. 3.
    Bemandingen skal forestås af tilladelsesindehaveren, bestyreren eller en af tilladelsesindehaveren eller bestyreren ansat person, der er til stede i spillehallen eller i et tilstødende lokale, hvorfra der er direkte adgang til spillehallen.