Socialtilsynsloven § 28

  1. § 28
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.