Lov om hold af slagtekyllinger § 8

  1. § 8
    Slagtekyllingerne skal gennem hele produktionsperioden have adgang til tilstrækkelig foderplads og vandforsyning.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om foder- og drikkevandsanlæg.