Lov om hold af slagtekyllinger § 5

  1. § 5
    Husene skal i hele produktionsperioden have en strøelsesmåtte, der er løs og tør i overfladen.