Lov om hold af slagtekyllinger § 3

  1. § 3
    Reglerne i dyreværnsloven og regler, der udstedes i medfør af dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på hold af slagtekyllinger.