Lov om hold af slagtekyllinger § 23

  1. § 23
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland